Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

Wasko4Business Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa WASKO

NIP: 634-22-62-404
REGON: 273824873
KRS: 0000092497

Numer rachunku: 69 1050 1214 1000 0022 0456 6851
ING Bank Śląski S.A.

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000092497, kapitał zakładowy w kwocie 350.000,00 zł w całości wniesiony

Siedziba:

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

tel.: +48 32 757 41 87
e-mail: biuro@wasko4b.pl

Oddział:

ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 332 55 10

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorz Skipioł
e-mail: iod@wasko4b.pl

Informacje dla Kontrahentów