Zalety rozwiązania

Ergonomiczne i intuicyjne rozwiązanie informatyczne umożliwiające przetwarzanie dokumentów papierowych do
postaci elektronicznej, ich przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie.

Obrazek

Interfejs

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które zapewnia ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. Umożliwia automatyzację oraz usprawnienie procesu obsługi elektronicznego obiegu dokumentów lub spraw w ramach realizowanych procesów biznesowych. Jest rozwiązaniem wspierającym proces świadczenia e-Usług oraz nowoczesną wymianę korespondencji.

Kompleksowość

IntraDok umożliwia szybkie i intuicyjne procedowanie dokumentów w organizacji. Może być zainstalowany na zasobach udostępnionych przez klienta lub dostarczony wraz z niezbędnymi serwerami.

Obrazek
Obrazek

Obniżenie kosztów

System zapewni usystematyzowaną i skuteczną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia nakładu czasu i kosztów ponoszonych na obsługę dokumentacji. IntraDok zapewni możliwość obsługi kancelaryjnej dokumentów w Twojej organizacji. IntraDok spełnia krajowe regulacje prawne w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych.