Zalety rozwiązania

Proponujemy rozwiązania wspierające procesy
decyzyjne w przedsiębiorstwie.

Przetwarzamy dane zgromadzone przez klienta, które pozwalają na stworzenie długofalowego planu działania klienta i określenie możliwych do osiągnięcia celów wraz z rozwiązaniami.

icon Usprawnienie

Identyfikacja kluczowych informacji mających wpływ na kondycję ekonomiczną działalności pozwalająca na usprawnienie zarządzania.

icon Rozwój

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu i eliminowaniu słabych punktów generujących koszty i ograniczających rozwój

icon Narzędzia

Projektowanie i wdrażanie narzędzi wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie

icon Budżetowanie

Projektowanie systemów budżetowania oraz rozliczania jednostek biznesowych i centrów odpowiedzialności

icon Raporty

Przygotowanie wielowymiarowych raportów wg wybranych parametrów analitycznych

icon Analizy

Analiza wskaźników finansowych przedsiębiortwa w zakresie: rentowności, płynności finansowej, zadłużenia

icon Wyceny

Wycena spółek na potrzeby potencjalnych akwizycji

icon Projektowanie

Projektowanie zmian do istniejących systemów IT w zakresie dostosowywania struktur danych do potrzeb analitycznych klienta oraz implementacji schematów rozliczeń wartości wynikowych