Zalety rozwiązania

Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie rozliczania usług telekomunikacyjnych i internetowych, jak również w obsłudze sprzedaży energii i gazu.

Zapewniamy automatyzację procesu fakturowania dużej liczby klientów oraz kompleksowe rozliczanie sprzedawanych przez klienta usług

icon Ewidencja

Prowadzenie pełnej ewidencji klientów, umów bilingowych oraz obiektów rozliczeniowych dla szerokiego zakresu usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, telewizyjne, energetyczne, gazowe)

icon Fakturowanie i sprzedaż

Masowe generowanie zamówień sprzedaży oraz wystawianie faktur na podstawie przypisanych klientowi cenników i planów taryfowych z uwzględnieniem deklarowanych okresów i grup rozliczeniowych

icon Rozrachunki

Możliwość generowania not odsetkowych

icon JPK

Generowanie plików JPK

icon Raporty

Sporządzanie danych do raportów na potrzeby urzędów (UKE, URE, ARE, GUS) w oparciu o wystawione dokumenty sprzedaży