Zalety rozwiązania

Doradzamy jak najlepiej pozyskać środki na realizację projektu, dostosować lub przygotować odpowiednie procedury w firmie, jak zapoznać się z zamówieniami w ramach projektu.

Wspólnie z klientem zastanawiamy się jak właściwie rozliczyć wynagrodzenia, przydzielić zadania dla personelu, ustalić wewnętrzne zasady sprawozdawczości oraz monitoringu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dbamy o kwestie finansowe w projekcie wymagające odpowiedniego planowania. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie oraz znajomość dotycząca programów dotacyjnych i umiejętnie wprowadzamy je w projekcie bez narażania projektu na utracenie dofinansowania.

Oferujemy bardzo szeroki katalog działań lub tylko wsparcie punktowe w sytuacjach takiej potrzeby.

icon Finanse

Prowadzenie obsługi finansowej w zakresie projektów w tym: przygotowanie i przekazywanie wniosków o płatność, przygotowanie raportów kosztowych z wykorzystania budżetów, prowadzenie kontroli wykorzystania budżetu projektu

icon Uniwersalność

Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych/ kwartalnych z realizacji projektu

icon Dokładność

Rozliczanie, opisywanie faktur kosztowych z informacją o współfinansowaniu oraz adnotacją przypisania kosztów do poszczególnych kategorii wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami

icon Doradztwo

Sporządzanie miesięcznych dokumentów zaangażowania pracowników w danym projekcie (listy płac, karty czasu pracy, oświadczenia o przepracowanych ilościach godzin na rzecz projektu)

icon Opiekun

Sporządzanie dokumentów dot. oddelegowania pracowników zaangażowanych do realizacji projektu