Zalety rozwiązania

Gwarancja prowadzenia księgowości i finansów zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku, minimalizacja ryzyka operacyjnego oraz redukcja kosztów w Państwa firmie.

Usługi, które świadczymy wpływają na optymalizację procesów księgowych. Powierzenie zadań dotyczących finansów i księgowości to gwarancja realizacji działań z tych obszarów przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości i w harmonii z obowiązującym prawem.

icon Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami

icon Sprawozdania

Sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

icon GUS, NBP

Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, NBP oraz innych wymaganych przepisami prawa

icon Deklaracje podatkowe

Sporządzanie oraz składanie zeznań i deklaracji podatkowych

icon Bezpieczeństwo kontraktów

Współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie zabezpieczania kontraktów realizowanych przez Klienta

icon Bankowość

Obsługa bankowości klienta