Polityka prywatności

Wasko4Business gwarantuje Państwu poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W celu szerszego przekazania Państwu wiedzy w zakresie postępowania z danymi osobowymi, poniżej zamieszczamy informacje na temat ich przetwarzania.

Administrator

Wasko4Business Sp. z o.o.

REGON: 273824873

NIP: 6342262404

KRS: 0000193954

Dane kontaktowe

adres: ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice

e-mail: biuro@wasko4b.pl

Cele, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych

Prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na obsłudze otrzymanej wiadomości.

Cel przetwarzaniaDane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedź na otrzymane zapytanie.
Podstawa prawna przetwarzaniaPrzetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. przedstawienie produktów i usług w odpowiedzi na otrzymane zapytanie).
Czas przetwarzaniaDane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu, wycofania zgody.
Odbiorcy danych osobowychUpoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji naszej działalności oraz podmioty, które wspierają naszą działalność na nasze zlecenie jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconych prac.
Przysługujące prawaPrawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
Prawo do sprostowania danych osobowych,
Prawo do usunięcia danych osobowych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego
Pozostałe informacjePodanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Niepodanie danych kontaktowych skutkować będzie brakiem możliwości dostarczenia odpowiedzi na wysłane nam zapytanie.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Cel przetwarzaniaDane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy.
Podstawa prawna przetwarzaniaPrzetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wykonywania umowy).
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. realizacja umowy, weryfikacja prawidłowości wykonania umowy, dokonywanie rozliczeń, obsługa skarg, reklamacji oraz zgłoszeń przeprowadzanie czynności audytowych oraz kontrolnych, windykacja należności i realizacji zajęć wierzytelności. Przetwarzanie danych w sytuacji dochodzenia roszczeń przez którąś ze stron umowy w sytuacji kiedy ich przetwarzanie okaże się niezbędne).
Czas przetwarzaniaDane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.
Odbiorcy danych osobowychUpoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji naszej działalności oraz podmioty, które wspierają naszą działalność na nasze zlecenie jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconych prac.
Przysługujące prawaPrawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
Prawo do sprostowania danych osobowych,
Prawo do usunięcia danych osobowych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego
Pozostałe informacjePodanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości podpisania oraz późniejszej realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Cel przetwarzaniaDane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy.
Podstawa prawna przetwarzaniaPrzetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. realizacja umowy, weryfikacja prawidłowości wykonania umowy, dokonywanie rozliczeń, obsługa skarg, reklamacji oraz zgłoszeń przeprowadzanie czynności audytowych oraz kontrolnych, windykacja należności i realizacji zajęć wierzytelności. Przetwarzanie danych w sytuacji dochodzenia roszczeń przez którąś ze stron umowy w sytuacji kiedy ich przetwarzanie okaże się niezbędne).
Czas przetwarzaniaDane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.
Kategorie odnośnych danych osobowychDane osobowe w tym dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
Odbiorcy danych osobowychUpoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji naszej działalności oraz podmioty, które wspierają naszą działalność na nasze zlecenie jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zleconych prac.
Przysługujące prawaPrawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
Prawo do sprostowania danych osobowych,
Prawo do usunięcia danych osobowych,
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego
Źródło pochodzenia danych osobowychDane osobowe zostały pozyskane w związku z podpisaniem umowy świadczenia usługi z podmiotem na rzecz którego osoba fizyczna świadczy pracę, Dane osobowe zostały umieszczone w zapisach umowy jako dane osób reprezentujących firmę lub dane kontaktowe niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
Pozostałe informacjeDane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe adres: ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice
e-mail: iod@wasko4b.pl

Podstawa prawna udzielenia informacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
(źródło: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)


Polityka cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe informacje są zapisywane do tzw. plików „cookies”.

Pliki „cookies” używamy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach
  Wasko4Business jak i poza nimi.

W ramach Witryn Wasko4Business wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies :

Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryn, czyli do momentu wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Mogą Państwo jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Państwu możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z innej przeglądarki niż wyżej wymienione, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą plików cookie zamieszczoną na witrynie internetowej dostawcy rozwiązania.

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym Wasko4Business Sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.

Pliki cookie firm niezależnych wykorzystywanych na stronach internetowych Wasko4Business

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

YouTube – w stronach internetowych obsługiwanych przez operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów. Więcej informacji: www.youtube.com.

Adobe Flash Player – w stronie internetowej wykorzystywane są animacje w technologii Flash. Oprogramowanie Flash Player korzysta z lokalnych obiektów współdzielonych lub plików cookie technologii Flash, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z takich funkcji jak przywracanie automatyczne lub zapisywanie preferencji użytkownika. Pliki cookie technologii Flash są przechowywane na urządzeniu użytkownika w ten sam sposób, jak zwykłe pliki cookie, ale są zarządzane w inny sposób z poziomu przeglądarki. Więcej informacji: www.adobe.com

Udostępnianie witryn

Witryny Wasko4Business mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów . Wasko4Business Sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 30 października 2020 roku.